Jak nawozy wpływają na procesy zachodzące w glebie?

Nawozy odgrywają kluczową rolę w rolnictwie. Dostarczają one niezbędnych składników pokarmowych dla roślin, które są niezbędne do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju. Hurtownie nawozów oferują szeroką gamę produktów, które wpływają na różne procesy zachodzące w glebie. W niniejszym artykule omówimy, jak nawozy wpływają na procesy biologiczne, chemiczne i fizyczne w glebie.

Procesy biologiczne

Nawozy organiczne i mineralne mają istotny wpływ na życie mikroorganizmów w glebie. Mikroorganizmy te są odpowiedzialne za rozkład materii organicznej i przekształcanie składników pokarmowych w formy przyswajalne przez rośliny. Nawozy organiczne, takie jak kompost czy obornik, dostarczają materii organicznej i stymulują aktywność mikrobiologiczną gleby. Z kolei nawozy mineralne dostarczają roślinom niezbędnych składników pokarmowych, takich jak azot, fosfor czy potas.

Procesy chemiczne

Nawozy wpływają również na procesy chemiczne zachodzące w glebie, takie jak reakcje redoks, wymiana kationowa czy rozpuszczanie i wytrącanie składników mineralnych. Stosowanie nawozów wpływa na odczyn gleby (pH), który jest kluczowy dla dostępności składników pokarmowych dla roślin. Nawozy wapniowe, takie jak wapno magnezowe czy dolomit, stosuje się w celu podniesienia pH gleby, co zwiększa przyswajalność fosforu i innych składników pokarmowych przez rośliny. Znajdziesz je w hurtowni nawozów w Lublinie – Naturalhouse.

Procesy fizyczne

Nawozy wpływają również na właściwości fizyczne gleby, takie jak struktura, porowatość czy zdolność do retencji wody. Nawozy organiczne poprawiają strukturę gleby, zwiększając jej stabilność i przepuszczalność. Dzięki temu gleba jest bardziej odporna na procesy erozyjne, a korzenie roślin mają lepsze warunki do wzrostu.